Rubriek - Literaire professionals vertellen

Geplaatst op: 14 oktober 2021

Een vertaler krijgt als zelfstandig ondernemer te maken met veel verschillende actoren in het literaire veld. Om vertalers een kijkje te bieden in hoe het er 'aan de andere kant' aan toegaat, hebben we negen literaire professionals met diverse functies in het boekenvak zestien vragen gesteld over het samenwerken met vertalers.

Foto van het panel met v.l.n.r.v.b.n.o: Jan Baeke (foto © Keke Keukelaar), Annelies de hertogh, Aline Lapeire, Marijke Nagtegaal, Thalia Ostendorf, Daan Stoffelsen (foto © Peter Arno Broer), Judith Uyterlinde (foto © Hans Koole), Ebissé Wakjira-Rouw, Helen Zwaan.
v.l.n.r.v.b.n.o: Jan Baeke (foto © Keke Keukelaar), Annelies de hertogh, Aline Lapeire, Marijke Nagtegaal, Thalia Ostendorf, Daan Stoffelsen (foto © Peter Arno Broer), Judith Uyterlinde (foto © Hans Koole), Ebissé Wakjira-Rouw, Helen Zwaan.

Het panel bestaat uit Aline Lapeire, Annelies de hertogh, Daan Stoffelsen, Ebissé Wakjira-Rouw, Helen Zwaan, Jan Baeke, Judith Uyterlinde, Marijke Nagtegaal en Thalia Ostendorf. Zij vervullen verschillende functies in het boekenvak in Nederland en België, waaronder bureauredacteur, uitgever, rechtenmanager, (festival)programmeur en tijdschriftredacteur.

Dit panel heeft verschillende vragen beantwoord en die antwoorden zijn gebundeld in artikelen per vraag in onze Kennisbank. Via de links hieronder kun je de stukken lezen, of bekijk alle artikelen in de Kennisbank onder het label 'Literaire professionals vertellen'.

Over de relatie tot vertalers en het vertalen zelf:

Over de gang van zaken in het boekenvak:

En algemene tips: