Verslag panelgesprek over zichtbaarheid

04 november 2021 - 20 jaar ELV

Op maandag 25 oktober organiseerde het Expertisecentrum Literair Vertalen een online panelgesprek over de zichtbaarheid van vertalers. Panelleden Canan Marasligil, Edgar de Bruin, Nathalie Tabury en Andrea Kluitmann vertelden over hun beroepspraktijk en gingen in op vragen uit het publiek.

Het panelgesprek bestond uit twee delen. Eerst gaven de vier panelleden elk een korte presentatie over hun beroepspraktijk, in het bijzonder over wat zij doen ter vergroting van de eigen zichtbaarheid, maar ook die van de beroepsgroep in het algemeen. Tijdens het tweede deel van het gesprek beantwoordden de sprekers vragen uit het publiek en gingen met elkaar in discussie.

Andrea Kluitmann beet het spits af en vertelde onder andere over de verschillende projecten die zij mede organiseert, zoals de jaarlijkse Vertalersgeluktournee en de website VertaalVerhaal. Ze sloot af met een betoog dat het belangrijk is dat het ambacht van de literair vertaler wordt erkend en dat daar een eerlijk tarief tegenover hoort te staan. Canan Marasligil vertelde over haar meertalige achtergrond en de verwevenheid van vertaling met haar dagelijks leven. Na een schrijversresidentie in Kopenhagen startte ze het project City in Translation, waarmee ze via haar omzwervingen door Europa de zichtbaarheid van vertaling vergrootte. Edgar de Bruin vertelde over zijn dubbelrol van enerzijds literair vertaler en anderzijds literair agent en het opbouwen van een netwerk. Ook verwees hij naar de hexaloog van CEATL. Tot slot vertelde Nathalie Tabury over haar parcours als van vertaalstudent tot literair vertaler en over de vele verschillende petten die ze draagt, als lid van het dagelijks bestuur van de Vertalersvakschool, bestuurslid van de Vlaamse Auteursvereniging en bestuurslid van de Vereniging van Nieuwe Vertalers.

Na de presentaties gingen de sprekers in op vragen en discussiepunten uit het publiek. De 'vertalersbubbel' kwam ter sprake: hoe treed je daarbuiten en bereik je als vertaler de lezer? Ook ging het over netwerken in bredere zin en werd gediscussieerd over het nut van sociale media. Daarover zei Canan: 'Het is belangrijk het social in social media niet te vergeten'; het persoonlijke aspect van het contact telt. Nathalie benadrukte hoe waardevol het netwerk van docenten en medestudenten dat je opbouwt tijdens een vertaalopleiding nadien kan zijn. Tot slot werden de panelleden gevraagd: 'Welke vertaler is wat betreft zichtbaarheid een voorbeeld voor jou?' Er waren voorbeelden te over en er werden allerlei links gedeeld in de chat. Wat wel bleek is dat er veel wegen naar Rome leiden.

#RoemDeVertaler

Tijdens onze jubileumperiode staat de zichtbaarheid van de vertaler centraal. Met de hashtag #RoemDeVertaler roepen we op tot meer waardering voor de vertaler en het vak. De aandacht voor vertalers lijkt recentelijk iets toe te nemen. Eerder plaatsten we een artikel met tien mooie voorbeelden van vertalers die in de schijnwerpers worden gezet.

Meer weten over zichtbaarheid?

Een collage van de vier panelleden van het gesprek over zichtbaarheid. V.l.n.r. v.b.n.o. Canan Marasligil, Andrea Kluitmann, Nathalie Tabury en Edgar de Bruin.