Nieuws

 • Ontwikkelingsbeurzen

  26 februari 2018 - ELV Nieuws

  Sinds 2014 kent het ELV samen met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren ontwikkelingsbeurzen toe voor vertalers in en uit het Nederlands. De eerstvolgende aanvraagdatum is 1 maart 2018.

 • 'Going Dutch' in Schotland

  22 februari 2018

  Het Schotse Poëziefestival StAnza laat bezoekers kennismaken met poëzie uit de Lage Landen, met dit jaar als thema 'Going Dutch'.

 • VFL zoekt voltijdse projectmedewerker

  20 februari 2018

  Het Vlaams Fonds voor de Letteren zoekt een projectmedewerker (m/v/x).  Het gaat om een voltijds contract dat bij voorkeur ingaat op 1 april 2018. Belangstellenden met een cultureel diverse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

 • Het ELV-jaar 2017

  15 februari 2018

  Ook in 2017 heeft het ELV weer niet stilgezeten. In de voorbije twaalf maanden zijn er vijftien mentoraten afgerond, vijf (deels online) cursussen georganiseerd voor zes verschillende talen, en werden verschillende projecten ondersteund door het ELV waaronder een Lage Landen Atelier, studiedagen en meerdere workshops. Verder werd er een nieuwe website in gebruik genomen en is de nieuwe online leeromgeving ELVi gerealiseerd.

 • Connecting Emerging Literary Artists in Utrecht

  15 februari 2018

  Het Europese talentontwikkelingstraject Connecting Emerging Literary Artists (CELA) strijkt van 5 tot 8 april neer in Utrecht voor een vertalersbijeenkomst.

 • Coachingsvergoeding Auteursbond

  13 februari 2018

  De Auteursbond biedt in de eerste helft van 2018 een vergoeding aan voor coaching, met als doel de inkomenspositie van auteurs te versterken. Een vraagstelling voor coaching kan liggen op het gebied van administratie, belastingen, financiën, boekvertalingen, educatief schrijven, scenarioschrijven, subsidieaanvragen, onderzoeksjournalistiek etc.

 • Kletsen about Übersetzen

  12 februari 2018 - Evenementen

  Als ieder jaar start ook Poetry Internationals vertaalproject Met Andere Woorden enkele maanden voordat het festival zelf begint. Op 28 februari geven vertalers Rokus Hofstede, Jana Beranová en Dean Bowen de aftrap in Kletsen About Übersetzen

 • Found in Translation met Sudjic en Van Den Broucke

  08 februari 2018

  Op woensdag 7 maart vindt weer een vertaalworkshop Found in Translation van literatuurhuis Passa Porta plaats, ditmaal met auteur Olivia Sudjic (GB) en literair vertaler Leen Van Den BrouckeFound in Translation is een reeks vertaalworkshops voor enthousiaste lezers.

 • Projectbeurzen literair vertalers en stimuleringssubsidies literair vertalers VFL

  06 februari 2018

  Eind januari werden er door het Vlaams Fonds voor de Letteren subsidiebesluiten genomen voor projectbeurzen literair vertalers en stimuleringssubsidies literair vertalers. Eén van de kerntaken van het VFL is het verlenen van subsidies aan uiteenlopende spelers in het literaire veld. Voor de advisering over subsidieaanvragen doet het fonds een beroep op externe adviescommissies samengesteld uit experts.

 • In het Vertalershuis - februari 2018

  05 februari 2018 - Vertalershuis

  Elke maand verblijven verschillende vertalers in de Vertalershuizen in Amsterdam en Antwerpen. In de maand februari worden de volgende vertalers verwelkomd: