Uitgelicht archief

 • Herinneringen aan 20 jaar ELV #8

  Vier studenten buigen zich over een uitgeklapte leerlijn.

  Sinds vijf jaar organiseert het ELV samen met het British Centre for Literary Translation, de San Pellegrino Foundation en het Europese PETRA-E Netwerk jaarlijks een Summer School voor opleiders van vertalers. Centraal staat de Leerlijn Literair Vertalen, die hier door deelnemers aan de editie van 2018 in Rome wordt besproken.

  Meer over ons jubileum? Kijk hier voor alle activiteiten.

 • Herinneringen aan 20 jaar ELV #7

  Foto van de boekenkast van het ELV met op de voorgrond een Arabische editie van De aanslag.

  Door de jaren heen zijn via het ELV meer dan 280 vertalers begeleid door ervaren vertalers in het kader van een mentoraat of ontwikkelingstraject. Zowel boeken in als uit het Nederlands komen langs, de ene taal vaker dan de andere. Op de foto zie je op de voorgrond een boek in een wat 'zeldzamere' vertaalrichting. Amina Abed kreeg in 2016 begeleiding van mentor Djûke Poppinga bij het vertalen van De aanslag van Harry Mulisch in het Arabisch. 

  Meer over ons jubileum? Kijk hier voor alle activiteiten.

 • Herinneringen aan 20 jaar ELV #6

  Groepsfoto van aanwezigen bij de tekening van de samenwerkingsovereenkomst.

  Op 26 mei 2016 tekenden de Taalunie, KU Leuven en Universiteit Utrecht tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Utrechtse Academiegebouw een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hiermee besloten deze instellingen, samen met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren (nu: Literatuur Vlaanderen), ook in de komende jaren verder te werken aan de kwaliteit van vertalingen in en uit het Nederlands. Op de foto zie je het toenmalige bestuur met vertegenwoordigers vanuit de partnerinstellingen, de bureaumedewerkers, het wetenschappelijk comité en de adviesraad. Foto: Jeannette Schols.

  Meer over ons jubileum? Kijk hier voor alle activiteiten.

 • Herinneringen aan 20 jaar ELV #5

  Foto waarop cursisten rondom een tafel zitten in een collegezaal.

  In 2015 organiseerde het ELV voor het eerst een Summer School waarbij zowel groepen vertalers in als uit het Nederlands samenkwamen. Dit maakte het mogelijk voor de cursisten om te profiteren van de kennis van de 'andersom-vertalers'. In totaal gingen zes groepen vertalers aan de slag met teksten van onder anderen Maartje Wortel, Dimitri Verhulst, Simon Schama en Umberto Eco. 

  Meer over ons jubileum? Kijk hier voor alle activiteiten.

 • Herinneringen aan 20 jaar ELV #4

  Foto van het publiek bij de vertaaldagen die rode en groene kaartjes omhoog houden.

  De Literaire Vertaaldagen zijn een begrip. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam en het ELV is een van de ondersteunende partijen. In 2012 gaf onze coördinator Gea Schelhaas namens het ELV een lezing over online zichtbaarheid (daar ging het toen dus óók al over). Met groene en rode kaartjes kon het publiek aangeven op welke sociale media zij al actief waren. Later op de dag gebruikte het publiek de kaartjes ook spontaan bij andere onderdelen.

  Meer over ons jubileum? Kijk hier voor alle activiteiten.